Ulice na slovo h, Zagreb

HABDELIĆA, JURJA
HABDELIĆEVA
HABEKA, FRANJE
HABEKA, OTE
HABERLEA, MARIJANA
HABUNEKA, VLADE
HACMANJKI
HACMANJKOVA ULICA
HADŽIĆI
HAENDELOVA
HAJDINEČKI PUT
HALEUŠA, MIJE
HAMIĆI
HAMMA JOSIPA
HANAMANOVA
HANUŠEVA
HARABAJSI
HARABAJSI ODVOJAK 1
HARABAJSI ODVOJAK 2
HARABAJSKI ODVOJAK
HARAMBAŠIĆEVA
HARMICA
HARMIČKA
HARTMANOVA
HATZA PAVLA
HATZEOVA
HAULIKOVA
HAVIDIĆ SELO
HAVIDIĆEVA
HAVIDIĆKA CESTA
HAVRINI
HAĐAKI
HAĐURI
HEBRANG, ANDRIJE
HEGEDUŠIĆA, K.
HEGEDUŠIĆEVA
HEINZELOVA
HEINZOVA
HEKTOROVIĆA, P.
HEKTOROVIĆEVA
HERCEGA, ĐURE
HERCEGI
HERCEGNOVSKI PUT
HERCEGOV GAJ
HERCEGOVAČKA
HERCEGOVAČKA ULICA
HERCEŠKI ODVOJAK
HERCEŠKI PUT
HERGEŠIĆA, IVE
HERICI
HERMANA, OSKARA
HERMANOV ODVOJAK
HERMANOVA
HERMEŠĆECI ODVOJAK
HERUCOVA
HEĆIMOVIĆEVA
HIMPER
HIRČEVA
HITRECOVA
HIŽAROVA ULICA
HIŽIŠĆE
HLADNIČKA
HLAŠĆI
HLEBINSKA
HLEBINSKI ODVOJAK
HOCHMANOVA
HODOŠANSKA
HOJNIKOVA
HOLJAKOVA
HOLJCA, JANKA
HOLJEVCA, V.
HOMERSKA
HONDLOVA
HORVATA, IVE
HORVATA, KIŠA
HORVATA, L.
HORVATA, PAJE
HORVATI
HORVATIĆA, S.
HORVATIĆI
HORVATNICA
HORVATOV PUT
HORVATOVA
HORVATOVAC
HORVATSKI BUKOVEC
HORVATSKI OGRANAK
HORVAĆANSKA CESTA
HORVAĆANSKI TRG
HORVAĆANSKI ZAVOJ
HRASTELNIČKA
HRASTIK
HRASTIN PRILAZ
HRASTINA
HRASTOV GAJ
HRASTOVA
HRASTOVAC
HRASTOVIČKA
HRAŠĆANSKA
HRAŠĆE
HREBINEČKA
HRELCI
HRELIĆKA
HRELIĆKA ZAVRTNICA
HRELIĆKI PROLAZ
HRELJINSKA
HRGOVIĆI
HRGOVIĆI ODVOJAK
HRIBAROV PRILAZ
HRNETIČKA
HRNETIČKA 2
HROŠĆI
HRUŠEVEČKA
HRUŠĆINJE
HRV. BRANITELJA
HRV. BRATSKE ZAJED.
HRV. ISELJENIKA
HRVATSKI LESKOVAC
HRVATSKOG PROLJEĆA
HRVATSKOG SOKOLA
HRVATSKOSELSKA
HRVOJEVA
HRŽENIČKA
HUBEKOVA ULICA
HUDI BITEK
HUDOBIČKA
HUDOBIČKA IV. odvojak
HUDOBIČKA ODVOJAK 1
HUDOBIČKA ODVOJAK 2
HUDOBIČKA ODVOJAK 3
HUDOVLJANSKA
HUKAVČEVA ULICA
HUKMANI
HUMBOLDTA, A.
HUMLOVA
HUMLOVE STUBE
HUMSKA
HUSINEČKA
HUZANIĆI
HUZEKI
HUZJANOVA
HVARSKA